اعلانیه
اعلانیه

ثبت شرکت دکوراسیون داخلی چگونه است؟

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که برای آینده خود شغل دکوراسیون داخلی را انتخاب کرده اید، حتما به یک دفتر و شرکت طراحی داخلی نیاز پیدا می کنید. در این پست قصد داریم مراحل و نکات تاسیس و ثبت شرکت دکوراسیون داخلی را برای کسانی که به دنبال مجوز آن هستند، توضیح دهیم.

ثبت شرکت دکوراسیون داخلی

• برای ثبت شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی شما می توانید یکی از انواع شرکت مسئولیت محدود و یا سهامی خاص را مد نظر بگیرید.

• اگر برای ثبت شرکت با نام مهندسی اقدام می کنید، می بایست حداقل یک نفر از اعضاء دارای مدرک مهندسی باشد.

• برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص، به مدارک زیر نیاز دارید:

• ارائه مدارک شناسایی

• گواهی عدم سوء پیشینه

• تعداد اعضا در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۵ نفر می باشد؛ که  این ۵ نفر شامل ۳ سهامدار و ۲ بازرس است.

  شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

• شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه، به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

۱. دو برگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

۲. دو برگ شرکت نامه

۳. دو نسخه از اساسنامه

۴. دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

۵. فتوکپی شناسنامه‌ شرکا و مدیران و ارائه‌ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

شرکت سهامی خاص چیست؟

• شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

۱. دو برگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضا زیر اظهارنامه، توسط کلیه سهام داران.

۲. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا زیر تمام صفحات آن، توسط کلیه سهام داران.

۳. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد.

۴. دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.

۵. فتوکپی شناسنامه کلیه سهام داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌).

۶. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است. تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت، آورده غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول)، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است. در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه شرکت قرار داده شود، ارائه اصل سند مالکیت، ضروری است.

۷. ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

رویه عملی مراحل ثبت

• در اداره ثبت شرکت ها، فرم نمونه اسناد گفته شده، موجود است. می توان این فرم های نمونه را از اداره تهیه و تکمیل کرده و زیر تمام اوراق باید توسط همه  شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه بیگانه نبوده، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کنید. سپس به «واحد تعیین نام» ‌اداره، معرفی و موافقت آن واحد را درباره نام تعیین شده، اخذ کنید. در ادامه همه مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره، تحویل و رسید دریافت می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می شود و شرکت هایی که در سایر شهرها ثبت می شوند نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می شود.

• جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است در صورتی که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند، از مرجع مزبور استعلام می کند. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق ثبت و حق درج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین شده، واریز کند. پس از آن فیش پرداخت حق ثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در زیر برگه  تقاضانامه، درج می‌کند. سپس مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره ثبت شرکت ها تحویل و شرکت، ثبت می شود. امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می گردد. بعد از آن دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت، ضبط و نسخه  دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود؛ این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

• در نهایت، متقاضی باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ۱۹۷ قانون تجارت، در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر۱: اظهارنامه ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره ثبت شرکت ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه مزبور باید تقاضانامه ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر۲: مرجع ثبت شرکت ها در تهران «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک است؛ می باشد. در خارج از تهران‌ «‌اداره ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد، دفترخانه اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد، دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند (تبصره و ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه).

تذکر۳: شرکت نامه مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده ۵ قانون طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها، در ثبت شرکت نامه، قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی هستند و از اینرو برای تنظیم شرکت نامه رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیست.

تذکر۴: در صورت جلسه مذکور، نکات زیر درج می شود:

زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت نامه به تصویب و امضای کلیه شرکای شرکت رسیده است. تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگان حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه مذکور، ‌قبول سمت می کنند. تصریح به مبلغ سرمایه‌ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه شرکت. تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *