اعلانیه

جزئیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۱

کسب و کار

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ 18 بازدید
اعلانیه

جزئیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۱

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال جدید، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسید.

با تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۱، به ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال و حقوق ماهیانه این دسته از افراد ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال تعیین شد. بر اساس این مصوبه، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

بر اساس تصمیمات شورای عالی کار، افزایش حقوق و دستمزد سایر سطوح مزدی به ترتیب ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ تومان ماهانه خواهد بود.

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

ردیف شرح دستمزد ۱۴۰۰

(ریال)

دستمزد ۱۴۰۱

(ریال)

درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰
۱ حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۵۷/۴
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۵۰ ۵۷/۴
۳ حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴.۴
۴

حق بن نقدی

(کمک هزینه اقلام مصرفی)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱.۷
۵ حق اولاد برای هر فرزند ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵۷/۴
۷

حق سنوات ماهانه

(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰
۸ مجموعه دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳/۳
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۳۹,۷۱۰,۴۴۵ ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۵۳/۴
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۴۲,۳۶۵,۹۴۰ ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۵۳/۷
۱۱ مجموعه دریافتی افراد متاهل ۳/۳ نفری ۴۱,۹۰۷,۰۹۴ ۶۴,۳۳۱,۱۷۵ ۵۳/۵

 


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *